Ana Sayfa | İletişim
info@inebolu.bel.tr info@inebolu.bel.tr +90 (366) 811 45 00 +90 (366) 811 45 00
?stiklal Madalyal? Tek ?l?e T.C. İnebolu Belediyesi | www.inebolu.bel.tr
HİZMET REHBERİ
» Mali Hizmetler Müdürlüğü
» Su İşleri Şefliği
» Emlak Servisi
» Yazı İşleri Müdürlüğü
» Evlendirme Memurluğu
» Defin Hizmetleri
» İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
» İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
» Destek Hizmetleri Müdürlüğü
» Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
» Zabıta Amirliği
» İtfaiye Amirliği
Zabıta Amirliği
Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 1. Vergi Levhası Fotokopisi

2. Ruhsat Tanzim Edilecek Kişinin;
a) Nüfus Cüzadanı sureti
b) 3 Adet Fotoğraf
3. Şirket İse;
a) Şirket sözleşmesi
b) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
c) Şirketi Temsile Yetkili Kişinin İmza Sirküleri
4. Oda Kyıt belgesi
5. Oda Sicil Tasdiknamesi
6. Tapu Fotokopisi
7. Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise tapu kütüğünde mesken olarak gösterilmiş ise kat maliklerinin oy birlikleriyle almış olduğu karar, tapu kütüğünde iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması
8. İş yerinin metrekaresi (En x Boy)
9. Bağ-Kur’a ilişiği bulunanlardan borcu bulunmadığına dair yazı
10. Kira kontratı fotokopisi
11. Ustalık belgesi
1 Ay
2 GAYRISIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (2. ve 3. SINIF) 1. Dilekçe ( Belediye Başkanlığı’na)
2. Beyanname (Belediye Yazı İşlerinde doldurulacaktır.)
3. İş akım şeması ve açıklama raporu
4. Yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair belge(Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği’nden alınacaktır.)
5. Onaylı vaziyet planı (Yangın çıkışı, yangın tüpleri ve ecza dolabı gösterilecek)
6. Tesisin yerini belirleyen tapu ve kira kontratı
7. Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu( İşletme sahibi tarafından açıklanacaktır)
8. İçme kullanma suyunu bakteriyolojik ve kimyasal tahlil raporu
9. Ruhsat tanzim edilicek kişinin;
a) Nüfus cüzdanı sureti
b) İkametgah ilmuhaberi
c) 3 Adet fotoğraf
10. Şirket ise şirket ise;
a) Şirket sözleşmesi
b) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
c) Şirketi Temsile Yetkili Kişinin İmza Sirküleri
11. Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı veya Ticaret Odası kaydı
12. Sosyal Güvenlik Kuruluşları’ndan borcu yoktur belgesi
13. Vergi levhası fotokopisi
14. Tasdikli İmar Planı fotokopisi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır)
15. İş yerine ait vaziyet ve yerleşim planı
16. Yapı kullanma izin belgesi
17. Ustalık belgesi fotokopisi
18. Sorumlu yönetici belgesi
19. 500 Kg’den fazla üretim yapmayacağına dair taahütname
1 Ay
3 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 1 Vergi Levhası Fotokopisi
2 Ruhsat Tanzim Edilecek Kişinin;
a) Nüfus Cüzadanı sureti
b) 2 Adet Fotoğraf
c) Şahsın olmaması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
3. Şirket ise şirket ise;
a) Şirket sözleşmesi
b) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
c) Şirketi Temsile Yetkili Kişinin İmza Sirküleri
4. Oda Kayıt belgesi
5. Oda Sicil Tasdiknamesi
6. Tapu fot okopisi
7. Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise tapu kütüğünde mesken olarak gösterilmiş ise kat maliklerinin oy birlikleriyle almış olduğu karar, tapu kütüğünde iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın Noter Tasdikli olarak bulunması
8. İtfaiye raporu
9. İş yerinin Metrekaresi (En x Boy)
10. Bağ-Kur’a ilişiği Bulunmadığına dair yazı
11. Kira Kontratı fotokopisi
12. Mesafe Krokisi
1 Ay
4 KAPALI PAZARYERİ YER TAHSİSİ 1. Dilekçe
2. Kimlik Fotokopisi
3. Fotoğraf 3 Adet (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
4. Vergi Levhası Fotokopisi
5. Adli Sicil Beyanı
6. Esnaf ve Sanaatkârlar Odası Kayıt Belgesi Fotokopisi
7. İlgili Meslek Kuruluşunda / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge
8. Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki 1 yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname
1 Ay
5 MESUL MÜDÜRLÜK 1. Belediye Başkanlığına Dilekçe (İşyeri Sahibi ve Mesul Müdür olarak çalışacak kişi ayrı ayrı vermek üzere)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. İkametgah senedi
4. Sabıka Kayıt Belgesi
5. Noter Vekaletnamesi
6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi
7. Verem Savaş Dispanserinden Sağlık Raporu
8. Halk Sağlığı Laboratuvarından Rapor
9. İki (2) Adet Fotoğraf
10. İşyeri Tapu Fotokopisi
11. İşyeri sahibi ile tapu sahibi aynı kişi değil ise kira kontratı
15 Gün
6 ÖLÇÜ ve ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENESİ 1. Dilekçe ( Her iki yılda bir Şubat ayı içinde verilmek üzere)
2. Beyanname
1 Ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :
İsim : İhsan ENERCAN İsim : Mustafa Huner ÖZAY
Unvan : Zabıta Amir V. Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Camikebir Mh. Gümrük Sk. No:4 İnebolu Adres : Camikebir Mh. Gümrük Sk. No:4 İnebolu
Tel : 0366 811 47 92 Tel : 0 366 811 51 60
Faks : 0366 811 32 32 Faks : 0 366 811 24 70
e-Posta : info@inebolu.bel.tr e-Posta
info@inebolu.bel.tr
Youtube | T.C. İnebolu Belediyesi Facebook | T.C. İnebolu Belediyesi Twitter | T.C. İnebolu Belediyesi RSS | T.C. İnebolu Belediyesi +90 (366) 811 45 00
» Başkan’dan
» Belediye Tarihi
» Haberler
» Duyurular
» Etkinlikler
» İletişim
» İlçemizi Tanıyalım
» Hizmet Rehberi
» E - Bülten
» Projelerimiz
» Fotoğraf Galerisi
» Video Galerisi
» İnebolu Kent Rehberi
» İnebolu Nöbetçi Eczane
» İnebolu Sinema Rehberi
» İnebolu Kent Müzesi
Beni Yeniliklerden Haberdar Et
Tel: +90 (366) 811 45 00 | E-Posta: info@inebolu.bel.tr
Copyright 2015 © İnebolu Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.